• Ahoj návštěvníku! Jsi tu nový?
    Na fóru si nejprve musíš založit účet, aby ses mohl zapojovat do různých diskuzí nebo vytvářet svá vlastní témata. Registraci, která ti zabere jenom pár sekund, provedeš ZDE!

Pravidla hry

Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

Forseti

Manažer komunity
Elvenar tým
Níže jsou uvedena pravidla pro hru Elvenar. Pravidla hry jsou stanovena společností InnoGames a jsou uplatňována herní podporou. Mějte na paměti, že registrací do hry se zavazujete tato pravidla dodržovat.

Poznámky:

V pravidlech se termínem „herní svět“ myslí určitý svět v dané jazykové verzi hry. Příklad: Arendyll je jedním z herních světů české jazykové verze.

V některých částech pravidel hry se můžete dočíst o funkcích, které prozatím nejsou v této fázi hry zavedeny.

§ 1 Komunikace


Toto pravidlo se vztahuje na veškerý obsah (příspěvky, profily, osobní zprávy) vytvořený ve hře a na veškeré prostředí hry, kde hráči mohou vkládat vlastní text nebo grafiku, což zahrnuje i herní podporu.
Je zakázáno urážet jiné hráče a nevhodně se vyjadřovat! Netolerujeme hráčské profily, jména hráčů a cechů, či cokoliv jiného, co by herní podpora mohla shledat nezákonným, urážlivým, výhružným, vulgárním, sexuálním, politickým, náboženským, rasistickým, bagatelizujícím užívání drog a propagujícím požívání takových látek nebo jinak jakkoliv nevhodným.
Reklamy a odkazy na jiné webové hry, na tzv. referral systémy nebo na stránky, pomocí kterých je možno vydělat, jsou zakázány!
Spamování ostatních hráčů zprávami ve hře je nevhodné a toto chování nebude tolerováno.
Je zakázáno kdekoliv nebo s kýmkoliv sdílet komunikaci mezi vámi a herní podporou . Tato komunikace je považována za důvěrnou a osobní.

§ 2 Jazyk
Jazykem této české jazykové verze hry Elvenar je čeština. Použití jiného jazyka ve hře, na fóru či při komunikaci s herní podporou je zakázáno.
V cechovním fóru, v soukromých zprávách a v profilu hráčů nebo cechu jsou krátké fráze v cizím jazyce povoleny, musí být ale doplněny překladem do češtiny.
S herní podporou musíte komunikovat srozumitelně a česky, abychom vám mohli, co nejrychleji pomoci. Je povoleno používat cizí jazyk v názvech přezdívek nebo ve zkratkách, pokud jsou taková slova všeobecně známá.

§ 3 Sdílení účtu
Hráči musí své přihlašovací údaje, hesla a přístup k datům držet v tajnosti. Zveřejnění hesla komukoliv je přísně zakázáno.
Jako hráč můžete hrát pouze za svůj herní účet. Je zakázáno se přihlašovat k cizím účtům.
Ujistěte se, že jste si zvolili bezpečné heslo a pamatujte, že je vaší povinností dané heslo udržet v tajnosti. V případě, že někdo získá přístup k vašemu účtu, ihned nás prosím informujte.
Pokud vám někdo sdělí své heslo, nahlaste ho na herní podporu.

§ 4 Obchodování
Je přísně zakázáno, aby se účty zapojovaly do jakékoliv komerční činnosti.
Není dovoleno prodávat, kupovat, nabízet účty nebo jejich části (suroviny, diamanty, vědomostní body) výměnou za diamanty, reálné peníze nebo jiné výhody.
Obchodní nabídky, které se týkají vícero světů, jsou také zakázány.

§ 5 Boti, skripty a pomocné programy
Je přísně zakázáno využívat různé mechanismy, programy nebo jiné postupy, které by nám mohly narušit naše systémy.
Použití botů, skriptů a pomocných programů pro reprodukci nebo vylepšení hry není povoleno.
Není rovněž povoleno používat prohlížečové doplňky nebo skripty, které automaticky sbírají dokončené zboží, dále je zakázáno používat programy, které napodobují prémiové funkce nebo poskytují nespravedlivou výhodu, a tzv. klikací boty nebo skripty, kteří klikají za vás nebo obcházejí nutnost reálného kliknutí myší.

§ 6 Chyby ve hře
Je zakázáno využívat chyb ve hře, které by pro vás nebo pro ostatní představovali jakékoliv zvýhodnění.
Každý hráč je povinen ihned ohlásit jakoukoliv chybu ve hře herní podpoře.
Výhody získané při využití chyby ve hře musí být vráceny.

§ 7 Pushing
Je přísně zakázáno využívat tzv. „push-účty“. Termínem pushing se definuje nevyvážené převádění zdrojů (suroviny, vědomostní body) z jednoho účtu na druhý, i když dané účty nepatří stejnému hráči.
Rovněž je zakázáno provádět v jakékoliv formě obchody (suroviny, vědomostní body), které zahrnují více herních světů.
Pamatujte, že je zakázáno využívat funkce „Pozvání hráče do hry“ pro pozvání sebe sama či pro pozvání hráče, který s vámi sdílí internetové připojení.¨

§ 8 Fair-play
Očekává se, že každý hráč se chová k ostatním hráčům i k týmu hry Elvenar s úctou. To znamená, že každý dodržuje veškerá pravidla hry, a pomáhá tak tvořit zábavné a spravedlivé herní prostředí.
Pravidla hry mohou být přizpůsobena různým situacím za účelem zachování spravedlnosti ve hře.
V případě jakéhokoliv sporu ohledně pravidel hry má vždy konečné slovo herní podpora. Naše interpretace pravidel hry je konečná. Vyhrazujeme si právo vyloučit kohokoliv ze hry za porušení pravidel hry. Všichni hráči mají právo napsat protest proti trestu prostřednictvím herní podpory.

§ 9 Nahlášení porušení pravidel hry
Pokud podezříváte někoho z porušení pravidel hry, můžete se obrátit na herní podporu a daného hráče nahlásit. Je přísně zakázáno vědomě získávat výhody díky hráči, který porušoval či porušuje pravidla hry. Pokud si myslíte, že jste získali výhody porušením pravidel, nahlaste prosím tuto skutečnost herní podpoře.
Je zakázáno navádět ostatní hráče k porušování pravidel hry. I pokus o navádění ostatních hráčů je trestný a takové chování musí být nahlášeno.

§ 10 Změny
Firma InnoGames si vyhrazuje právo na jakékoliv změny či úpravy pravidel hry - a to kdykoliv. Jakékoliv změny či úpravy pravidel hry budou oznámeny náležitou cestou.

§ 11 Různé
I v situacích, které nejsou v pravidlech zahrnuty, může herní podpora hráče upozornit nebo ho vyloučit ze hry.
Nevhodné chování vůči týmu hry Elvenar nebo například zneužívání tiket systému může vést k vyloučení ze hry a/nebo k zablokování přístupu do tiket systému.
Hráči zodpovídají za platnost jejich e-mailové adresy spojené s jejich účtem ve hře.
Mějte na paměti, že vám mohou být vymazány herní předměty ze hry jako trest za porušení pravidel hry.
Účty na daných herních světech mohou odstraněny, pokud nebudou více než 30 dnů aktivní. Avšak diamanty jsou vázány na daný herní účet, takže vám zůstanou i po smazání vašeho neaktivního účtu na určitém světě.
Pokud bude účet vyloučen za porušení pravidel hry, prémiové funkce (diamanty) nebudou moci být přeneseny nebo vráceny.
 
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.
Nahoru