• Ahoj návštěvníku! Jsi tu nový?
    Na fóru si nejprve musíš založit účet, aby ses mohl zapojovat do různých diskuzí nebo vytvářet svá vlastní témata. Registraci, která ti zabere jenom pár sekund, provedeš ZDE!

Střet se Sindrim Maatina

Maatina

Znalec fóra
Tak to ne! Zde už jdou veškeré žerty stranou! Bezpečnost města musí být zajištěna! Rada města se usnesla jednohlasně a byla vyslána výprava směrem k daleké provincii, kde by se měl nacházet Enšpígl všech Enšpíglů, ten, o kterém si vypráví lidé i elfové napříč celým Elvenarem, sám proslulý Sindri.

Byla to cesta dlouhá, mnoho hor bylo zdoláno, mnoho jezer přeplaveno, až naše výprava došla k rozcestí, které mělo být, jak se zdálo, tím posledním. A ošívající se a zlořečící poutník napovídal mnohé. "Ten mizera, ten zlotřilec! Prý voda jako z nejčistší studánky, ta nejvíc osvěžující, cos kdy pil, nejlahodnější, nejchladivější.. ten bídák!" Výprava se od něj dozvěděla, že si z něj Sindri pěkně vystřelil. Za informaci o té nejlepší vodě, co kdy pil, vyhandloval celý jeho oběd, co si nesl v ranečku. Kus pečeně, půl bochníku chleba a láhev vína. Namísto té zázračné studánky pak náš poutník našel bahniště se stádem divokých prasat. Běžel, co mu síly stačily, jeden divočák ho ještě stihnul potrkat, je hladový, utrmácený, zablácený a může si leda tak pořádně zaklít, čehož ostatně notně využívá.

Velitel vydal rozkaz a muži se opatrně přibližovali na místo, kde by se měl nacházet obávaný šprýmař. Šli cestou, kudy přišel poutník, přes velkou louku a nalezli chýši. Bylo pootevřeno. A uvnitř.. skromná postel, komoda, pár židlí, stůl a na něm lístek se vzkazem: "Najdete mne zde. Sindri." A ke vzkazu byla opravdu přiložena mapka. Mapka? Mapa! Cesta vedla přes mnoho dalších provincií. I nezbývalo, než se po ní vydat. A tak naši hrdinové ušli další pořádný kus cesty, zdolali mnoho hor, přepluli mnoho jezer, až jim začala být krajina nějak povědomá. A aby ne! Přibližovali se nazpět ke svému městu. A v tom cíl jejich cesty dle mapy končil. To přeci není možné! On si z nás snad opět vystřelil!

Když přicházeli k branám svého města, běžel jim naproti poslíček. "Veliteli, máte zde dopis." "Ukaž." V dopise stálo: "Vážený veliteli Tvého města, dnes jsem se navrátil do svojí chýše a zjistil, že mě předtím někdo bez vyzvání navštívil. Neškodila by nějaká omluva. Dokonce mi zmizel ze stolu lístek se vzkazem a mapa, kterou jsem tam měl pro přítele. Inu, možná je v některých krajích zvykem chodit do cizích domovů bez vyzvání a brát si tam, co člověku libo. Možná se taky tak někdy podívám do nějakého města a vezmu si, co se mi zamane. Pokud jsem tak již neučinil. Pak bychom si byli kvit. Protože však vím, co se sluší a patří, jako dar zanechám pár vajec. S úctou Sindri."

Když velitel dočetl, vzkřikl: "Ten mizera!" A pustil se do neřízenécho smíchu. Nechápajícím přihlížejícím koloval dopis v rukách, četli a smáli se taky. A tak celá mise taky skončila. Vždyť si taky byli kvit.
 
Nahoru